New items
Nauka o klimacie : obserwacje zmian klimatu teraz i w przeszłości, mechanizmy działania systemu klimatycznego, dawne zmiany klimatu - co, kiedy, jak i dlaczego, obecna zmiana klimatu - oberwacje, przyczyny, przyszła zmiana klimatu - dokąd zmierzamy, klimatyczne kontrowersje
Wybrane aspekty efektywności energetycznej w dobie kształtowania gospodarki niskoemisyjnej w Polsce
Instrukcja organizacji i zarządzania projektami informatycznymi w Resorcie Obrony Narodowej : DU-6.1.1
Współpraca regionalna państw autorytarnych : studium przypadku arabskich państw Bliskiego Wschodu
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka