New items
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [6],
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Rola i miejsce kawalerii powietrznej w systemie wojsk aeromobilnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. [T. 1],
Ocena podsystemu technicznego wojsk lądowych