New items
Operacje informacyjne, rozpoznanie wojskowe i walka radioelektroniczna w systemie bezpieczeństwa informacyjnego państwa
Potencjał obronny Sił Zbrojnych RP w ujęciu relatywnym
Ocena podsystemu technicznego wojsk lądowych
Zwalczanie terroryzmu
Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego