New items
Statystyka matematyczna w praktyce
Planowanie działań inżynieryjnych z wykorzystaniem technologii informatycznych
Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim
Lądowy wymiar pokonywania przeszkód wodnych przez wojska lądowe w działaniach taktycznych
Siły Powietrzne Federacji Rosyjskiej w świetle zmian w środowisku bezpieczeństwa Rosji