New items
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Układ i treść koncepcji wsparcia i zabezpieczenia działań
Działania taktyczne pododdziałów ochronno-obronnych
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English. T. 1,
Potencjał obronny Sił Zbrojnych RP w ujęciu relatywnym