New items
Współczesne bezpieczeństwo wewnętrzne RP w świetle nowych zagrożeń: wybrane problemy
Obwód Kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
Transport kolejowy w systemie obronnym państwa
Uwarunkowania dydaktyczne przygotowania obronnego państwa
Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym