New items
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID C-130_02 : desantowanie skoczków z samolotu C-130 ze spadochronami z wolnym systemem otwarcia
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1
Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej : obronność RP XXI wieku
Inżynieryjna ocena środowiska na potrzeby kierowania działaniami inżynieryjnymi
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych