New items
Wariant załadowczy platformy desantowej P-V o szerokości 108 cali i długości 12 stóp : WZ P-V(108)/12-002 : wariant załadowania pojazdu aeromobilnego do zrzutu z wyciąganiem, metodą zrzutu z małą prędkością lądowania
Stale odporne na korozję i ich spawalność
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej kontrolowanej
Siły Zbrojne RP wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku
Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich