New items
Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi
Mathematical modeling of advanced manufacturing processes
Epidemia : od dżumy przez AIDS i ebolę po COVID-19
Z pamiętnika wojennego ks. Karola Grycza ewangelickiego proboszcza wojskowego w Krakowie
Transport we współczesnej gospodarce : wybrane aspekty