New items
Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 4],
Ocena podsystemu materiałowego wojsk lądowych
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [1],
Informacyjny wymiar wojny hybrydowej
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych