New items
Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli
Bezpieczeństwo pod nadzorem : władze partyjne, aparat bezpieczeństwa i społeczność akademicka w obliczu konfliktu związanego z demokratyzacją UMK
Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar pozamilitarny. Cz. 2
Big data w humanistyce i naukach społecznych
Religia i polityka : dylematy współobecności