New items
Wybrane aspekty bezpieczeństwa państw rozwijających się
Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Obronność Polski w XXI wieku : II edycja
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej