New items
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej kontrolowanej
Pomiary przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych : diagnostyka linii wysokiego napięcia
Katastrofy transportowe
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 3,