Nowości
Instrukcja badania zdarzeń spadochronowo-desantowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Nauki o bezpieczeństwie : kultura bezpieczeństwa i redefinicja środowiska bezpieczeństwa
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID An-28/M-28_05 : desantowanie metodą zrzutu grawitacyjnego zasobników towarowych prostych i nadgabarytowych z samolotu An-28/M-28 z wykorzystaniem systemu rolek pokładowych ze spadochronami niesterowanymi i sterowanymi /szybującymi z samoczynnym i kombinowanym systemem otwarcia