Nowości
Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego
Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej
Regulamin działań taktycznych WRT : DT-3.3.3
Prowadzenie działań przez żandarmerię wojskową : DD-3.2.3.3(B)
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym : aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-przestrzenne. Cz. 1