New items
Badania kardiologiczne sportowców amatorów
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 4,
Badania marketingowe : nowe metody badań i zastosowania
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2