Nowości
Organizacja ruchu kolejowego
Wielowymiarowość współczesnej logistyki. T. 1
Atlas matematyczny
Rola i miejsce kawalerii powietrznej w systemie wojsk aeromobilnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Powszechny obowiązek obrony : źródła, zakres, modele