New items
Doskonalenie kompetencji społecznych wojskowych nauczycieli akademickich
Układ i treść koncepcji wsparcia i zabezpieczenia działań
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [4],
Potencjał obronny Sił Zbrojnych RP w ujęciu relatywnym
Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń