New items
Wir na linii ognia / Krzysztof Pluta, Edyta Żemła
Katastrofy transportowe
Operator systemu magazynowania : aspekty prawne
Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych
Inżynieryjna ocena środowiska na potrzeby kierowania działaniami inżynieryjnymi