New items
Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property
Sieci biznesowe i uwarunkowania ich tworzenia w przemyśle zbrojeniowym : wybrane problemy
Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych