New items
Sztuczna inteligencja : co każdy powinien wiedzieć
Zarządzający portem lotniczym jako podmiot prawa publicznego i prywatnego: zagadnienia wybrane
Europejskie, krajowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa : bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym
Wprowadzenie do inżynierii logistyki bezpieczeństwa
Doskonalenie systemów opiniowania funkcjonariuszy wybranych służb mundurowych