New items
Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych
Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych
Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego
Problematyka zarządzania wiedzą w formacjach mundurowych systemu bezpieczeństwa państwa