Nowości
Teoria sterowania : projektowanie układów regulacji
Współczesne społeczeństwo polskie
Źródła energii i napędy hybrydowe w transporcie
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych
Bezpieczeństwo : zarys teorii