New items
Tymczasowa instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym TID C-17_01 : desantowanie skoczków z samolotu C-17 ze spadochronami z samoczynnym systemem otwarcia
Global positioning system : theory and practice
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1
Instrukcja szkolenia, pracy i kwalifikowania nawigatorów naprowadzania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Podręcznik SERE : informacje podstawowe