New items
Jak osiągać sukcesy w nauce : uwaga, równowaga i koordynacja
Plan Marshalla : postawić świat na nogi
Socjologia bezpieczeństwa : wybrane problemy
Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce = Selected issues of innovativeness and entrepreneurship in research and in practice
Wojska specjalne w zwalczaniu terroryzmu