New items
Nowoczesne technologie a bezpieczeństwo sektora ochrony zdrowia
Efektywność logistyczna w siłach zbrojnych
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. [T. 1],
Konstruktywizm i konektywizm : implikacje dla dydaktyki wojskowej
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2