New items
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
Ocena podsystemu materiałowego wojsk lądowych
Asymetryczny i hybrydowy charakter konfliktów izraelsko-arabskich na początku XXI wieku
Więzi informacyjne stanowiska dowodzenia brygady zmechanizowanej
Obrona terytorialna w Polsce : szanse, możliwości, potrzeby