Nowości
Elementy analizy i przetwarzania sygnałów w systemach informacyjnych
Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych RP : D-4(B) wersja 2
Materiały poliuretanowe wytwarzane z zastosowaniem surowców odnawialnych
Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2