New items
Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej
Antropomotoryka : teoria motoryczności człowieka w zarysie
Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym : aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-przestrzenne. Cz. 1
Atlas matematyczny