New items
Wybrane polityki Unii Europejskiej
Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2
Wybrane problemy teorii bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
Synchronizacja jako element przygotowania działań