New items
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English. [T. 2],
Inżynieryjne dokumenty dowodzenia
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2
Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej
Wsparcie sił bezpieczeństwa : DD-3.16(A)