New items
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID An-28/M-28_04 : desantowanie metodą zrzutu ręcznego zasobników towarowych prostych i nadgabarytowych z samolotu An-28/M-28 ze spadochronami niesterowanymi i sterowanymi / szybującymi z samoczynnym i kombinowanym systemem otwarcia
Zarządzanie komunikacją i wiedzą w planowaniu cywilnym oraz zarządzaniu kryzysowym
Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne
Zarządzanie współczesnymi łańcuchami dostaw : wybrane aspekty jakościowe i organizacyjne
Efektywność procesów transportowych : współczesne problemy i trendy rozwoju