New items
Terrorist Groups and the New Tribalism : Terrorism's Fifh Wave
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym : aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-przestrzenne. Cz. 1
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [4],
Inżynieryjne dokumenty dowodzenia
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property