New items
Perspektywy zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego kreowanych przez Federację Rosyjską
Ocena podsystemu technicznego wojsk lądowych
Badania marketingowe : nowe metody badań i zastosowania
Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2