New items
Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach
Podstawy gospodarki odpadami
Geodezja z fotogrametrią i geomatyką dla inżynierii i ochrony środowiska oraz budownictwa
Operacja Ukraina : kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013-2019
Kompleksowa ocena stanu technicznego nawierzchni elementów funkcjonalnych lotnisk w aspekcie bezpieczeństwa lotów