New items
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 6,
Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego
Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego
Antropomotoryka : teoria motoryczności człowieka w zarysie
Smog w Polsce : przyczyny, skutki, przeciwdziałanie