New items
Obliczenia kwantowe dla każdego
Współpraca cywilno-wojskowa : DD-3.19(A)
Zarządzanie komunikacją i wiedzą w planowaniu cywilnym oraz zarządzaniu kryzysowym
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Komunikacja w kryzysie