New items
Wytrzymałość : elastyczne granice ludzkich możliwości
Geodezja z fotogrametrią i geomatyką dla inżynierii i ochrony środowiska oraz budownictwa
Zarządzanie współczesnymi łańcuchami dostaw : wybrane aspekty jakościowe i organizacyjne
Internet rzeczy (IoT) : problemy cyberbezpieczeństwa
Czarna śmierć : epidemie w Europie od starożytności do czasów współczesnych