New items
Informacja i informatyzacja w administracji publicznej
Bezpieczeństwo Afganistanu w aspekcie interwencji NATO i zaangażowania sił zbrojnych RP
Samorząd terytorialny w realizacji potrzeb obronnych
Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej
Sztafeta Enigmy : odnaleziony raport polskich kryptologów