New items
Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce
Historia i perspektywy analizy dużych wolumenów i strumieni danych
Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej
Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych : komentarz
Społeczeństwo obywatelskie : historia, teoria, praktyka