New items
Voyage planning and weather
Marynarka Wojenna w polskiej polityce bezpieczeństwa w okresie poprzedzającym wejście do NATO
Kradzież tożsamości : terroryzm informatyczny : cyberprzestępstwa, internet, telefon, Facebook
Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi
Nauki o bezpieczeństwie : kultura bezpieczeństwa i redefinicja środowiska bezpieczeństwa