Nowości
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1
Militaryzacja subregionu Zatoki Perskiej w perspektywie teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa
Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych
Instrukcja użytkowania 155 mm naboju z pociskiem odłamkowo-burzącym z gazogeneratorem EOFdMKM DV
Ekonomika logistyki. Cz. 6,