New items
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Główne nurty polityczne Polski podziemnej wobec planów federacyjnych rządu polskiego na uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945)
Ocena podsystemu materiałowego wojsk lądowych
Anatomia kliniczna. T. 1
Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego