New items
Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 4,
Wsparcie sił bezpieczeństwa : DD-3.16(A)
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English. [T. 3],
Elementy projektowania logistycznego