New items
Przygotowanie wojsk do działania w obszarach zagrożenia improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi : DU-3.15.2(B)
Audyt i kontrola zarządcza : analiza wybranych zagadnień
Badanie, analiza i ocena uwarunkowań techniczno-technologicznych i organizacyjnych transportu intermodalnego na rynku usług przewozów towarowych
Zapewnienie interoperacyjności urządzeń i systemów : studium administracyjnoprawne
Normy ubytków naturalnych materiałów pędnych i smarów : DU-4.21.3.10