New items
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy
Podstawy konstrukcji maszyn. 2
Wir na linii ognia / Krzysztof Pluta, Edyta Żemła
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1
Zabezpieczenie logistyczne wojsk komponentu lądowego w operacjach połączonych na terenie i poza granicami kraju