New items
Determinanty jakości w procesie świadczenia niskokosztowych pasażerskich usług lotniczych w Polsce
Praca i kariera na globalnym rynku : wyzwania i zagrożenia
Nowoczesna koncepcja logistyki produkcji
Instrukcja klasyfikowania instruktorów spadochronowych
Logistyka i transport : teoria oraz praktyczne zastosowania