New items
Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Historia wojskowa doby Piastów - wybrane zagadnienia : 1730 lat Wojska Polskiego
Zabezpieczenie logistyczne wojsk w operacjach wielonarodowych
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego