Nowości
Program szkolenia pododdziałów rozpoznania osobowego
Bezpiecznie już było : jak żyć w świecie sieci, terrorystów i ciągłej niepewności
Podstawy pedagogiki : podręcznik akademicki
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 2,
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń