New items
Religia i polityka : dylematy współobecności
Przygotowanie wojsk do działania w obszarach zagrożenia improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi : DU-3.15.2(B)
Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce = Selected aspects of the socioenomic development in theory and practice
Inżynieria oprogramowania
Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa