New items
Historia fizyki w Polsce
Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa w ujęciu instytucjonalno-prawnym
Rządzenie w epoce informacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji
Historia fizyki : od czasów najdawniejszych do współczesności
Complicity and the Law of International Organizations : Respobsibility for Human Rights and Humanitarian Law Violations in UN Peace Operations